Υπηρεσίες

Elenos

Αντιπρόσωποι Ελλάδος της ιταλικής εταιρείας Elenos

Σχεδιασμός

Σχεδιάζουμε & υλοποιούμε την κάλυψη μονοσυχνοτικής εκπομπής (SFN) στα FM

Εγκατάσταση

Σχεδιασμός & εγκατάσταση ραδιοφωνικών πομπών